MENU

Numbers are Fun Promotion Tour

AGENDA

Numbers are Fun Promotion Tour 
De meervoudig Internationaal kampioen Jeugdspeler Santino Broer zal op diverse plaatsen in het land dartdemonstraties gaan verzorgen op (basis)scholen gecombineerd met het lespakket Darts@School, waarvoor scholen zich kunnen inschrijven. De demonstraties zullen georganiseerd worden in samenwerking met Dart Youngstars Management. Hierbij zullen incidenteel ook professionele dartspelers betrokken worden. Voor de leerlingen die n.a.v. het project verder willen met darts, is er de mogelijkheid om zich bij plaatselijke en regionale verenigingen aan te melden voor verdere kennismaking.  

Projectbeschrijving Darts@school

De Nederlandse Darts Bond heeft het lespakket Darts@School ontwikkeld, een lesprogramma dat zich richt op het verbeteren en interessanter maken van hoofdrekenen. Hierbij wordt de dartsport als middel gebruikt.  

Doelstellingen van het project:

Op gebied van houding:Kinderen ervaren dat darten een leuke en gezonde topsport is. Daarnaast worden de kinderen enthousiast om in de pauze of buiten schooltijd ook te gaan darten.

Op gebied van vaardigheden:Kinderen oefenen met rekensituaties tijdens het darten. De kinderen oefenen het gericht gooien van darts en andere materialen.

Op gebied van kennis:Kinderen verwerven kennis over de achtergronden van darts, bijvoorbeeld: geschiedenis, veiligheid, techniek, spelregels, omgaan met druk, gedrag t.o.v. tegenstanders, etc. 

Omvang lespakket

Docentenhandleiding: Dit is een uitgebreide beschrijving van het gehele lespakket.

Werkbladen: Er zijn 3 werkbladen, voor elke les 1. Op de werkbladen staan de opdrachten van de les.

Rekenbladen: Er zijn 6 rekenbladen met verschillende rekenopgaven. Er zijn 3 lessen van anderhalf uur in de klas en 1 les van anderhalf uur in de gymzaal.Het pakket sluit aan op diverse kerndoelen op het gebied van rekenen en bewegingsonderwijs.

Doelgroep

Groep 7 & 8 van het basisonderwijsen &enklas 1 & 2 van het middelbaar onderwijs. 

Inhoud van de Numbers are Fun Promotion Tour

- Demonstratie en uitleg door Santino Broer

* onderstaande onderdelen worden uw eigendom

- 2 full colour docentenhandleidingen

- 2 dartsborden

- 2 setjes darts

- 2 scoreborden

- 2 stiften

- 2 dartsmatten (bescherming van de vloer en gelijktijdig de juiste afstand)

- Kopieerbare werkbladen (te downloaden)

- Kopieerbare rekenbladen (te downloaden)

* Deelnemende scholen kunnen de bijbehorende werk- en rekenbladen via deze site downloaden. Voor het downloaden is een inlogcode en wachtwoord noodzakelijk. Deelnemers ontvangen deze  code zodra zij hun bestelling hebben geplaatst.  

De darts en veiligheid

Standaard worden er darts met plastic punten bijgeleverd. Dit is vanwege de veiligheid. Bij de echte dartsport wordt gewerkt met titanium of stalen punten. Indien u gebruik wilt maken van de “echte” steeltippijlen dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier. De pijlen met plastic punten (softtip) blijven gewoon zitten in het geleverde dartsbord, maar echte pijlen (steeltip) blijven veel beter zitten. Bovendien is het darten met de steeltip pijlen het meest realistisch. Voor de prijs maakt het niets uit, u moet alleen de afweging maken wat u het meest veilig vindt. Echter, wanneer de in het lespakket beschreven veiligheidseisen worden nageleefd, kan er weinig gebeuren. Deze moeten dan ook streng nageleefd worden. Is dit niet het geval, dan is het risico voor de school. De NDB en Dart Youngstars Management zijn daarom ook niet aansprakelijk voor ongelukken. Een duidelijke instructie van de leerlingen voorkomt ongelukjes. Veiligheid voor alles!  

Aangepast dartsbord

Om het voor de beginnende darters extra leuk te maken, wordt er gewerkt met speciale dartsborden. Deze borden hebben een dubbel- en tripplering die 2x zo breed is als bij reguliere borden. Het gooien van 180 of die moeilijke dubbel wordt op deze manier een stuk eenvoudiger, wat het voor de leerlingen natuurlijk een stuk interessanter maakt.  

Informatie

Scholen of gemeenten die mee willen doen aan Numbers are Fun Promotion Tour, of meer informatie willen kunnen contact opnemen met numbers_promo@dartyoungstars.nl  

Prijs per demonstratie inclusief lespakket: vanaf € 250, - exclusief BTW 

Levering

We starten medio december/januari met de Numbers are Fun Promotion Tour. Eind december wordt de WK van de PDC uitgezonden gevolgd door Lakeside in januari, het wereldberoemde toernooi in Engeland. Wellicht ook voor de leerlingen extra leuk is om daar naar te kijken en vervolgens in januari met het lespakket aan de slag te gaan. Maar dit is uiteraard aan de school zelf.  

Inschrijfformulier Numbers are Fun Promotion Tour 

 

Volledig invullen en verzenden

School
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Soort darts Steeltip     Softtip

Graag aankruisen welke soort darts u erbij wilt hebben!
 Sponsors